00:50:00 correcto :0 Incorrecto :0 para verificar a resposta :50